Zobacz video


Dr n. med. Marcin Barylski, FESC

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów
Jak leczyć pacjenta z hipercholesterolemią w świetle najnowszych wytycznych?

Nowe cele terapeutyczne

Dlaczego warto wybrać leczenie skojarzone?
Badanie IMPROVE-IT
LIP/ROS/LINIA6/STIN/19/09/001